Vurma Samhällskonsult

Vurma samhällskonsultorganisationer stöttar organisationer som arbetar med samhällsfrågor på nationell, regional eller kommunal nivå. Kunderna finns ofta inom offentlig sektor. Med omfattande erfarenhet och djupgående förståelse för ledning och styrning av offentlig verksamhet stöttar vi uppdragsgivarna inför, under eller efter en förändring. Drivkraften är att bidra till att de medel som hanteras av det offentliga används på ett ansvarsfullt sätt.

Vurma samhällskonsult drivs av Linda Broström, som har lång erfarenhet från offentlig sektor och som konsult. Hon genomför uppdragen själv eller tillsammans med andra när tillfälle ges.