Mitt Livs Val

Mitt Livs Val är en insamlingsstiftelse som arbetar för ett inkluderande samhälle där nyanlända ungdomar har förutsättningar att påverka sin framtid. Att klara skolan är den enskilt viktigaste faktorn för ungdomars utveckling och framtida möjligheter till fortsatta studier och jobb.

Tillsammans med högskolestudenter och yrkesverksamma vill vi därför rusta ungdomarna med kunskap och nätverk som stärker deras motivation och framtidstro. Genom att arbeta för ökad mångfald inom högre utbildning och på arbetsmarknaden syftar vår verksamhet till att motverka socialt utanförskap och öka samhällsdeltagandet.

Kontakta Mitt Livs Val

Vill du komma i kontakt med Mitt Livs Val gör du det bäst via www.mittlivsval.com

Besök hemsidan