Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur vi på Livingroom (Kajsa Knapp AB) samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Kontaktformulär på vår webbplats

När du skickar in dina uppgifter i ett formulär på vår webbplats sparas dessa i vår databas hos Digital Ocean. Vi använder endast informationen till att kontakta dig för att erbjuda våra produkter (informera dig om lediga objekt och boka in visning etc.). Informationen sprids inte till tredje part och raderas efter användning. 

Cookies och Google Analytics

Vi använder cookies och Google Analytics på vår webbplats men sparar ingen personlig data om dig. När vi sparar information om ditt besök så anonymiserar vi din IP-adress innan informationen skickas till Google Analytics.

Vilken information samlar ni in om mig som kund på Livingroom?

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, email, telefon och bolagsuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera din förfrågan eller beställning samt att kunna leverera den tjänst eller produkt du har beställt.

Vi kommer aldrig att dela dina personuppgifter med en tredje part, om vi inte är skyldiga att göra så enligt lag.

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@lingroomoffice.se.

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Livingroom

Bondegatan 30, 116 33 Stockholm
hej@livingroomcoworking.se
08-21 80 90

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.