Veloproof AB

Vad gör Veloproof AB? Vi har utvecklat ett system för stöldmärkning av cyklar som vi kallar just Veloproof. Cykelägaren kopplar ihop sitt personnummer med cykelns ramnummer i vårt system. En dekal sätts på cykeln för att visa att den är registrerad.

Vad går det ut på?

- En märkt cykel blir mindre stöldbegärlig.

- Om den ändå blir stulen så är det enkelt att hitta ägaren.

- Vid en försäljning kan man bevisa att man äger cykeln

Läs gärna mer på www.gefanimincykel.se eller på vår hemsida www.veloproof.se

Kontakta Veloproof AB

Vill du komma i kontakt med Anders gör du det bäst via anders.grimmer@veloproof.se eller på 070-309 11 26