Inphiz Technologies AB

Inphiz förenklar vardagen och tryggar upp morgonens arbetsdag för kollektivt anställda , blue collar.

Vi är experter på digitalisering av People Compliance, dvs hantering av kompetens, tillstånd, policys och regelefterlevnad, samt hantering av relevant data för ett ökat engagemang av anställda och riskminimering för företag inom följande branscher:

  • Skadeservice-, industri- och fastighetstjänster
  • Miljö och Avfall
  • Säkerhetstjänster
  • Bygg
  • Process och tillverknings Industri

Kontakta Inphiz technologies AB

Vill du komma i kontakt med Inphiz Technologies AB gör du det bäst via www.inphiz.com.

Besök hemsidan